Четвъртък, 28-ми Май 2020

Хора с път на живота шест са спокойни и уравновесени затова могат да имат отношения с много партньори. Тяхната търпимост и мъдрост им позволява да съхранят стабилност в любовните отношения.В бита като правило носителите на път на живота шест обичат реда и чистотата. Много важен за тях фактор се явява общественото признание. Мнението на роднини и близки съществено влияе при избора на партньор. Ярки емоции страст не очаквайте от тях, защото те винаги скриват своите истински чувства и прикриват емоционални пориви.

Цифрите играят важна роля в живота на човека,влеят върху неговата съдба и характер. По датата на раждане могат да се предскажат положителни и отрицателни черти на притежателя и.

Предлагаме ви да узнаете каква е вашата съвместимост с вашият партньор на основа вашите рождени дати.
Например мъжа е роден на 12.07.1966 година а жената на 20. 11. 1975. Година редуцираме цифрите и получаваме за мъжа сбор 5 а за жената сбор 8 събираме двете числа сбора13 редуцираме и получаваме 4.

(C) 2013 Occult Times / Български окултен портал